Bình Định thu hút gần một tỷ USD từ các dự án FDI

1 year ago 144

Tính đến cuối năm 2020, Bình Định thu hút 83 dự án có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) với tổng vốn đăng ký hơn 984,2 triệu USD.

Theo Trung tâm xúc tiến đầu tư tỉnh (TTXTĐT) Bình Định, về cơ cấu các dự án FDI tại Bình Định, hiện lĩnh vực công nghiệp và xây dựng chiếm đa số với 48 dự án, tổng vốn đăng ký gần 538,1 triệu USD.

Bình Định thu hút gần một tỷ USD từ các dự án FDI - Ảnh 1.

Bịnh Định thu hút gần một tỷ USD từ các dự án FDI. (Ảnh: TTXTĐT Bình Định).

Lĩnh vực dịch vụ và thương mại có 24 dự án với tổng vốn đăng ký gần 382,1 triệu USD; lĩnh vực nông - lâm - thủy sản có 8 dự án với tổng vốn đăng ký 64,1 triệu USD .

Theo nhận định của TTXTĐT tỉnh này, dù các dự án FDI chưa nhiều nhưng đã góp phần giải quyết công ăn việc làm 5.000 lao động, tham gia và thúc đẩy tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa tại Bình Định thông qua việc chuyển giao, đổi mới công nghệ sản xuất trong thời gian qua.

Read Entire Article