Bình Thuận ấn định số đơn vị bầu cử Hội đồng nhân dân tỉnh

6 tháng trước 53
Chú thích ảnh Bình Thuận sẽ có 14 đơn vị bầu cử Hội đồng nhân dân tỉnh. Ảnh: baobinhthuan.com.vn

Theo đó, Bình Thuận sẽ có 14 đơn vị bầu cử Hội đồng nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021- 2026. Trong đó, 1 đơn vị (huyện Phú Quý) sẽ tổ chức bầu một đại biểu, 6 đơn vị bầu 3 đại biểu, 1 đơn vị bầu 4 đại biểu và 6 đơn vị bầu 5 đại biểu. Số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 được bầu sẽ là 53 đại biểu.
 
Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử tỉnh Bình Thuận, tính đến ngày 22/2, các hoạt động chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 đã được thực hiện theo đúng luật định, theo hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Hội đồng Bầu cử quốc gia.
 
Đến nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tổ chức xong Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận và thống nhất về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026.
 
Theo đó, số lượng đại biểu Quốc hội khóa XV của tỉnh Bình Thuận được bầu theo dự kiến phân bổ của Ủy ban Thường vụ Quốc hội là 7 đại biểu; trong đó, số đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương là 4, đại biểu do Trung ương giới thiệu là 3. Số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu là 53 đại biểu. Căn cứ số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 và số đơn vị bầu cử thì số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 ít nhất 87 người, nhiều nhất 92 người.
 
Ở cấp huyện, đến nay, 10 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đã tổ chức xong Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất. Sau Hội nghị hiệp thương, các địa phương đã thông báo điều chỉnh cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cùng cấp. Các huyện, thị xã, thành phố đã dự kiến 114 đơn vị bầu cử, 339 đại biểu được bầu, 565 ứng cử viên.
 
Ở cấp xã, thường trực Hội đồng nhân dân các xã, phường, thị trấn phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã theo đúng quy định của pháp luật; đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất. Các địa phương dự kiến có 812 đơn vị bầu cử, 3.025 đại biểu được bầu, 5.139 ứng cử viên và 820 khu vực bỏ phiếu.
 
Ông Nguyễn Hoài Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh đề nghị các cấp ủy, địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ các mặt công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử; đẩy mạnh tuyên truyền về cuộc bầu cử; tiếp tục thực hiện tốt công tác nhân sự, chú trọng rà soát tiêu chuẩn người ứng cử. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chủ động hướng dẫn các địa phương thực hiện các khâu, các bước và tiến hành hội nghị cử tri, hội nghị hiệp thương lần thứ 2, lần thứ 3 theo đúng luật định.

Hồng Hiếu (TTXVN)

Nguồn Tin