Bộ Giao thông Vận tải có thứ trưởng mới

1 year ago 67

Quyết định bổ nhiệm ông Sang được Thủ tướng ban hành ngày 20/8.

Ông Sang quê xã Đông Sơn, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, được đào tạo chuyên ngành kỹ sư tàu biển, cử nhân luật. Ông trải qua hơn 25 năm làm công tác chuyên môn từ giảng viên Khoa Hàng hải, Đại học Hàng hải (Hải Phòng), giảng viên Khoa Hàng hải, Trung tâm Đại học Hàng hải phía Nam (sau đổi tên thành Phân hiệu Đại học Hàng hải TP HCM - Đại học Hàng hải, Hải Phòng).

Sau đó, ông là chuyên viên phòng Pháp chế Cảng vụ Sài Gòn (nay là Cảng vụ hàng hải TP HCM); Trưởng phòng Pháp chế, Cảng vụ hàng hải TP HCM; Phó giám đốc và Giám đốc Cảng vụ hàng hải TP HCM.

Tháng 7/2015, ông được bổ nhiệm làm Cục trưởng Hàng hải Việt Nam.

 Báo Giao thông.

Ông Nguyễn Xuân Sang. Ảnh: Báo Giao thông

Hiện Bộ Giao thông Vận tải có 5 thứ trưởng là các ông Nguyễn Ngọc Đông, Lê Đình Thọ, Lê Anh Tuấn, Nguyễn Duy Lâm, Nguyễn Xuân Sang. Hai thứ trưởng mới nghỉ hưu là ông Nguyễn Nhật và ông Nguyễn Văn Công.

Đoàn Loan

Read Entire Article