Bộ Y tế vào cuộc vụ thu tiền tiêm vắc xin COVID-19

1 year ago 189

TPO - Ngày 24/8, Bộ Y tế có công điện gửi sở y tế các tỉnh, thành phố và các bệnh viện, trường đại học chấn chỉnh công tác tiêm phòng vắc xin COVID-19.

Bộ Y tế cho biết qua phản ánh trên phương tiện truyền thông cho thấy, tại một số cơ sở tiêm chủng vẫn có hiện tượng thu tiền để tiêm chủng vắc xin. "Việc làm này không đúng với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và của Bộ Y tế", Bộ Y tế khẳng định. Đồng thời yêu cầu các đơn vị khẩn trương rà soát, chấn chỉnh, thực hiện tiêm vắc xin phòng COVID-19 đúng đối tượng, kịp thời, an toàn, hiệu quả và miễn phí cho đối tượng tiêm chủng.

Bộ nhấn mạnh, nghiêm cấm việc thu tiền từ các tổ chức, đơn vị, cá nhân đến tiêm chủng (với bất kỳ hình thức nào). Đơn vị nào để xảy ra tiêu cực trong việc tiêm chủng vắc xin sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Sở Y tế các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ sở tiêm chủng trên địa bàn thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và của Bộ Y tế về tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19, đảm bảo an toàn, hiệu quả, tăng diện bao phủ.

Trước đó, ngày 31/7 Bộ Y tế đã có công điện về việc tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho các đối tượng theo đúng Nghị quyết số 21 của Chính phủ về mua và sử dụng vắc xin cùng Quyết định số 3355/QĐ-BYT ngày 8/7/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 giai đoạn 2021-2022. Trong đó, Bộ Y tế khẳng định việc tiêm hoàn toàn miễn phí; không thu tiền, không nhận “bồi dưỡng” từ các tổ chức, đơn vị, cá nhân đến tiêm chủng và đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng đảm bảo an toàn, hiệu quả.

Hà Minh

Read Entire Article