Bột giặt LIX đặt kế hoạch lãi trước thuế năm 2021 giảm 23%, về 225 tỷ đồng

6 tháng trước 54

CTCP Bột giặt LIX công bố báo cáo thường niên năm 2020 và báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán. Số liệu sau kiểm toán không có nhiều điều chỉnh so với số liệu công ty tự lập.

Kết quả kinh doanh năm 2020

Năm 2020, trong khi tình hình dịch bệnh lan rộng, kết quả kinh doanh của LIX lại tăng trưởng nhờ nghiên cứu thành công dòng sản phẩm On1, đặc biệt là sản phẩm gel rửa tay khô On1, mang về lợi nhuận 57 tỷ đồng.

Năm 2020 Bột giặt LIX đạt 2.902 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 14,9% so với năm 2019. Lợi nhuận trước thuế đạt 292 tỷ đồng, tăng 30,1% so với cùng kỳ vè vượt 27% so với chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 230 tỷ đồng, tăng 28,7% so với năm trước đó. EPS đạt 6.381 đồng.

Bột giặt LIX đặt kế hoạch lãi trước thuế năm 2021 giảm 23%, về 225 tỷ đồng - Ảnh 1.

Báo cáo thường niên năm 2020 của Bột giặt LIX ghi nhận, tổng số lao động bình quân năm 2020 là 1.132 người, tăng 163 người so với năm 2019. Thu nhập bình quân đạt 13,36 triệu đồng/người/tháng, tăng 1.142.000 đồng/người/tháng so với năm 2019.

Kế hoạch kinh doanh năm 2021

Năm 2021 nhận định sản lượng kinh doanh sản phẩm gel rửa tay khô sẽ giảm so với năm 2020, do vậy Bột giặt LIX đặt kế hoạch giảm sút so với thực hiện năm 2020.

Cụ thể, chỉ tiêu doanh thu giảm 8,6%, về mức 2.652 tỷ đồng còn chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế giảm 23%, xuống còn 225 tỷ đồng.

Bột giặt LIX đặt kế hoạch lãi trước thuế năm 2021 giảm 23%, về 225 tỷ đồng - Ảnh 2.

Thái Hiếu

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị

Nguồn Tin