Cảnh sát biển tích cực ngăn chặn vi phạm IUU trên biển

1 year ago 110

Tuy nhiên, một bộ phận nhỏ ngư dân do nhận thức hoặc vì lợi ích kinh tế, chưa tự giác tuân thủ quy định pháp luật như: Khai thác hải sản không có giấy phép, hoạt động sai vùng khai thác ghi trong giấy phép; hay còn xảy ra việc tàu cá Việt Nam vi phạm vùng biển nước ngoài, khai thác hải sản trái phép…

Liên quan việc tàu cá vi phạm IUU trên biển, mới đây, ngày 1/8, tại vùng biển giáp ranh Việt Nam – Malaysia, lực lượng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển (CSB) 4 đang thực hiện nhiệm vụ trên vùng biển Tây Nam đã phát hiện tàu cá CM-99275-TS của tỉnh Cà Mau có hành vi tự ý tháo thiết bị giám sát hành trình sang vùng biển Malaysia khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định.

CSB đã điều động tàu KN 270 cơ động tiếp cận tàu cá, tuyên truyền vận động và yêu cầu tàu cá di chuyển về vùng biển Việt Nam để kiểm tra hành chính theo quy định.

Ngoài trường hợp trên, còn xảy ra tình trạng tàu cá Việt Nam vi phạm khai thác hải sản ở vùng biển nước ngoài. Đây cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến việc Ủy ban Châu Âu đã quyết định đưa ra cảnh báo “thẻ vàng” với ngành thủy sản Việt Nam (tháng 10/2017), tác động tiêu cực tới việc xuất khẩu thủy sản của Việt Nam.

Trước tình hình đó, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, lực lượng CSB đã và đang phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, các cấp, ngành, tỉnh thành ven biển triển khai đồng bộ các giải pháp chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, góp phần duy trì trật tự an toàn, phát triển bền vững kinh tế biển gắn với củng cố quốc phòng, an ninh, quyết tâm thực hiện mục tiêu gỡ “thẻ vàng” cho ngành thủy sản Việt Nam.

Trước hết, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh CSB Việt Nam đã tập trung quán triệt các chỉ thị, công điện, văn bản chỉ đạo của Thủ tướng, BCĐ chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định các cấp, nhất là Chỉ thị số 45/CT-TTg, ngày 13/12/2017 về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của Ủy ban Châu Âu.

Đồng thời, Bộ Tư lệnh CSB đã thành lập BCĐ chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định; xây dựng, ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thuộc quyền triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng quản lý, nắm chắc tình hình trên biển, kiểm tra, xác minh thông tin hành trình, phạm vi hoạt động của tàu cá, nỗ lực cùng hệ thống chính trị quyết tâm ngăn chặn, giảm thiểu, tiến tới chấm dứt tình trạng khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, giữ vững trật tự, an toàn, môi trường hòa bình, ổn định trên biển.

Lực lượng CSB tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho ngư dân, tổ chức tuyên truyền thông qua Chương trình “CSB đồng hành với ngư dân”; phối hợp các bộ, ngành, địa phương, cơ quan thông tấn, báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho ngư dân.

Lực lượng còn tập trung chủ yếu vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để ngư dân nắm được phạm vi vùng biển Việt Nam, tự giác chấp hành các quy định của pháp luật và cam kết của Việt Nam trong lĩnh vực này. Đến nay, Bộ Tư lệnh CSB đã ký kết Quy chế phối hợp thực hiện Chương trình “CSB đồng hành với ngư dân” với 12 tỉnh, thành ven biển. Khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho ngư dân; tổ chức gần 50 cuộc thi “Em yêu biển đảo quê hương” tại các tỉnh, thành ven biển.

CSB Việt Nam còn tiếp tục đẩy mạnh công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế với lực lượng thực thi pháp luật trên biển các nước trong khu vực. Các hoạt động của lực lượng CSB đã góp phần làm chuyển biến nhận thức, nâng cao tinh thần trách nhiệm của ngư dân trong việc tuân thủ pháp luật về đánh bắt, khai thác hải sản.

Read Entire Article