Chấm xanh, chấm cam xuất hiện cạnh tên app trên iPhone có nghĩa là gì?

1 year ago 149

Chấm xanh, chấm cam xuất hiện cạnh tên app trên iPhone có nghĩa là gì?

Chấm xanh, chấm cam xuất hiện cạnh tên app trên iPhone có nghĩa là gì?

Chấm màu xanh có nghĩa là app mới được cập nhật gần đây, dù là tự động cập nhật hay bạn tự vào App Store để nâng cấp app. Chấm xanh này sẽ mất đi khi bạn mở app ra sử dụng.

Chấm màu cam có nghĩa là app này thuộc diện beta, bạn cài đặt nó thông qua chương trình TestFlight, ví dụ như một số anh em sẽ thấy app Tinh tế của anh em có chấm cam là do anh em là tester đó. Nếu anh em phát hiện thấy mình đang dùng bản beta mà muốn đổi lại dùng bản chính thức, chỉ cần vào App Store và cài đặt lại app mong muốn là xong.

Thông tin nói trên cũng áp dụng cho cả iOS và iPadOS luôn nhé.

Read Entire Article