Chỉ cho phép các phương tiện tải phục vụ phòng chống dịch Covid-19, các phương tiện ưu tiên, đặc biệt đi qua Quốc lộ 5

11 tháng trước 91

Chỉ cho phép các phương tiện tải phục vụ phòng chống dịch Covid-19, các phương tiện ưu tiên, đặc biệt đi qua Quốc lộ 5 Chỉ cho phép các phương tiện tải phục vụ phòng chống dịch Covid-19, các phương tiện ưu tiên, đặc biệt đi qua Quốc lộ 5.

Công văn gửi các Sở Giao thông vận tải (GTVT), các Hiệp hội vận tải,  Tổng công ty phát triển hạ tầng và đầu tư tài chính Việt Nam (VIDIFI) cho biết, trước tình hình diễn biến hết sức phức tạp của dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hải Dương, theo đề nghị của Sở GTVT Hải Dương tại Văn bản 345/SGTVT-P3 ngày 17/2/2021 của về việc triệt để phân luồng trên các Quốc lộ 5, 17B, 38, 38B qua địa bàn tỉnh Hải Dương phục vụ phòng chống dịch Covid-19, Tổng cục ĐBVN đề nghị các Sở GTVT, các Hiệp hội vận tải thông tin, quán triệt đến các doanh nghiệp vận tải và các tổ chức, cá nhân có phương tiện lưu thông trên địa bàn tỉnh Hải Dương thực hiện nghiêm túc việc phân luồng, hạn chế lưu thông thông trên các quốc lộ qua địa bàn tỉnh Hải Dương.

Việc phân luồng, hạn chế lưu thông trên các quốc lộ qua địa bàn tỉnh Hải Dương được nêu tại Văn bản 337/TB-SGTVT-P3 ngày 15/2/2021 của Sở GTVT Hải Dương.

Đặc biệt, Tổng cục ĐBVN nhấn mạnh: Quốc lộ 5 chỉ cho phép các phương tiện vận tải phục vụ phòng chống dịch Covid-19, các phương tiện ưu tiên theo quy định Luật Giao thông đường bộ, các phương tiện khác di chuyển theo phương án phân luồng và các trường hợp đặc biệt khác theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và theo sự chỉ đạo của Ban phòng chống dịch địa phương.

Tổng cục ĐBVN đề nghị các đơn vị quản lý quốc lộ qua địa bàn tỉnh Hải Dương phối hợp với các lực lượng chức năng của tỉnh phân luồng tổ chức giao thông, phối hợp tổ chức lập chốt trạm khi cần thiết theo đề nghị của Sở GTVT Hải Dương.

Nguồn Tin