Chỉ tiêu tài chính PVEP khả quan

2 years ago 141

Theo Tập đoàn dầu khí Việt Nam (PVN) – đơn vị quản lý PVEP, trong tháng 7/2021, giá dầu thô trung bình giao dịch duy trì ở mức 74,9 USD/thùng, mức trung bình tháng cao nhất kể từ tháng 11/2018. Sự gia tăng phản ánh kỳ vọng của thị trường về việc tiêu thụ dầu gia tăng trong thời gian ngắn, với sự sụt giảm liên tục của tồn kho dầu toàn cầu.

Trước việc giá dầu khởi sắc, hoạt động sản xuất của PVEP tại các dự án được triển khai ổn định với sản lượng khai thác dầu khí (quy dầu) hoàn thành kế hoạch. Trong đó, sản lượng dầu/condensate đạt 100% kế hoạch tháng.

Cụ thể, sản lượng khai thác đạt 0,3 triệu tấn quy dầu, trong đó, khai thác dầu và condensate đạt 0,21 triệu tấn, khí xuất đạt 90 triệu m3. Tính chung 7 tháng đầu năm 2021, sản lượng khai thác đạt 2,07 triệu tấn quy dầu.

“Việc sản lượng khai thác 7 tháng vượt kế hoạch do phần lớn các mỏ trong nước khai thác ổn định với lưu lượng cao hơn dự kiến. Ngoài ra, PVEP mở khai thác trở lại mỏ Pirana (Lô 67 Peru) từ ngày 20/3/2021. Các mỏ hoàn thành, hoàn thành vượt mức kế hoạch PVN giao tháng 7 gồm: cụm mỏ Sư Tử (Lô 15-1), Tê Giác Trắng (Lô 16-1), Cá Tầm (Lô 09-3/12), Lô PM3 CAA & 46CN, mỏ Bir Seba (Lô 433a&416b)...”, đại diện PVN thông tin.

Ngoài ra, theo PVN, cùng với việc hoàn thành kế hoạch sản lượng khai thác, PVEP đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu tài chính trong tháng 7/2021 đề ra. Trong đó, Tổng doanh thu của PVEP lũy kế 7 tháng là 17.061 tỷ đồng, đạt 85% kế hoạch năm.

Thời gian qua, PVEP đã chủ động chuẩn bị phương án ứng phó để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh không bị gián đoạn trong mọi tình huống. PVEP và các dự án, đơn vị cũng tăng cường quản lý, giám sát các chuyên gia nước ngoài vào Việt Nam làm việc trong các dự án, công trình dầu khí nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Theo nhận định, trong thời gian tới, mặc dù giá dầu được dự đoán hồi phục so với năm 2020 nhưng PVEP tiếp tục phải đối diện với những thách thức từ nguy cơ dịch bệnh Covid-19 và các biến động khó lường của giá dầu cũng như thách thức trong kiểm soát tiến độ các dự án trọng điểm...

“Với quyết tâm thực hiện tốt “mục tiêu kép” vừa đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh, vừa đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch bệnh, PVEP tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp tổng thể để đạt và vượt kế hoạch cả năm 2021 đồng thời thực hiện các mục tiêu tối ưu đầu tư, chi phí nhằm đảm bảo dòng tiền ổn định, an toàn cho PVEP”, đại diện Tổng công ty này cho biết.

Read Entire Article