Chuyện mua đồ công nghệ mới

11 tháng trước 102

@lamtien338 Cuộc đời thích cái gì là chi tiền vào cái đó. Có người thích giữ tiền cu cu, có người thích chi tiền vào ăn uống du lịch, có người chi tiền vào đồ điện tử công nghệ, có người thích chi tiền vào sưu tầm xuân dược rồi nuôi ghệ...tuỳ mỗi người, cứ chi tiền vào đâu thì sung sướng ở đó, ko ai giống ai. Mà cái thể loại giữ tiền cu cu là tởm nhất, kéo lùi lịch sử nhân loại

Nguồn Tin