Cục thuế Nghệ An: Đoàn kết, quyết tâm cao, chỉ đạo, lãnh đạo quyết liệt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020

11 tháng trước 106

Năm 2020 tỉnh Nghệ An tổng thu ngân sách Nhà nước hơn 17.000 tỷ đồng, đạt 109 % dự toán, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó thu nội địa 16.187 tỷ đồng, đạt 125% dự toán pháp lệnh, 118% dự toán điều chỉnh của HĐND tỉnh và tăng 10% so với cùng kỳ. Loại trừ số thu tiền sử dụng đất và thu xổ sổ kiến thiết thì thu nội địa thực hiện 11.131 tỷ đồng, đạt 102% dự toán, tăng 5% so với cùng kỳ. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 1.156 tỷ đồng, đạt 64,2% dự toán, bằng 70,8% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Điều đáng nói có 13 khoản thu đạt và vượt dự toán: thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương 118 tỷ đồng; đạt 102% dự toán và bằng 93% so với cùng kỳ. Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 286 tỷ đồng; đạt  119% dự toán và bằng 122% so với năm ngoái. Lệ phí trước bạ 961 tỷ đồng; đạt 107% dự toán và bằng 98% so với cùng kỳ. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 44 tỷ đồng, đạt 115,8% dự toán, tăng 5,8% cùng kỳ. Thuế thu nhập cá nhân 640 tỷ đồng; đạt 103% dự toán và bằng 111% so với cùng kỳ. Thuế bảo vệ môi trường 2.301 tỷ đồng; đạt 111% dự toán và bằng 118% so với cùng kỳ.

Thu tiền sử dụng đất 5.056 tỷ đồng; đạt 253% dự toán trung ương; 202% dự toán HĐND tỉnh và bằng 118% so với cùng kỳ. Thu tiền thuê đất, thuê mặt nước đạt 392 tỷ đồng; đạt 140% dự toán và bằng 114% so với cùng kỳ.Thu cấp quyền khai thác khoáng sản 246 tỷ đồng; đạt 126% dự toán và bằng 103% cùng kỳ. Thu khác ngân sách 512 tỷ đồng, đạt 1183% dự toán, tăng 40% so với cùng kỳ. Thu hoa lợi công sản và quĩ đất công ích 55 tỷ đồng; đạt 138% dự toán và bằng 89% cùng kỳ. Thu cổ tức, lợi tức 13 tỷ đồng; đạt 660% dự toán và bằng 577% so với cùng kỳ. Thu xổ số kiến thiết 27 tỷ đồng; đạt 112% dự toán và bằng 116% so với cùng kỳ.    

Để đạt được thành tích khích lệ như nêu trên là nhờ ngay từ đầu năm Cục Thuế Nghệ An đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Chỉ thị tăng cường thu ngân sách, tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định số: 234/QĐ-UBND ngày 21/01/ 2020 kèm theo Quy chế phối hợp công tác thu, nộp ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh nhà. Cục cũng xây dựng kịch bản thu ngân sách Nhà nước năm 2020 tương ứng với kịch bản có thể xảy ra của tình hình dịch bệnh.

Ngành thuế nắm bắt kịp thời khó khăn, tập trung tháo gỡ khó khăn cho địa phương, doanh nghiệp. Nhanh chóng triển khai các chính sách hỗ trợ người dân, hỗ trợ doanh nghiệp, đồng thời phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng với chính quyền địa phương trong công tác thu thuế trên địa bàn. Ngành thuế làm tốt công tác tuyên truyền về các chính sách thuế mới, thời gian gia hạn nộp thuế, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân bị ảnh hưởng dịch Covid-19, Luật quản lý thuế số 38 bằng nhiều kênh thông tin.

Trong năm đã đăng tải 3.502 lượt tin bài, cấp phát 40.000 tờ rơi, tổ chức 24 hội nghị, tập huấn, đối thoại về chính sách thuế cho hơn 9.000 lượt tổ chức, cá nhân, hỗ trợ trực tiếp tại cơ quan thuế 750 lượt, hỗ trợ qua điện thoại 981 lượt, hỗ trợ bằng văn bản 181 lượt, hỗ trợ bằng phương thức điện tử 2.666 lượt người. Chính nhờ vậy mà các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân hiểu, nắm bắt kịp thời các chủ trương, đồng hành cùng ngành thuế. Họ xem nộp thuế là thực hiện pháp luật, là trách nhiệm với địa phương, với Nhà nước.      

Toàn ngành thực hiện tốt công tác quản lý kê khai, kế toán thuế và hoàn thuế giá trị gia tăng, thanh tra, kiểm tra chống thất thu ngân sách, triển khai nhiều biện pháp thu hồi nợ, giải quyết nhanh các hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính của các doanh nghiệp, cá nhân, lập hồ sơ thông báo kịp thời bộ thuế tiền thuê đất năm 2020 cho người nộp thuế, xử lý 802 thông báo đơn giá thuế. Đặc biệt, Cục coi trọng công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa công tác quản lý thuế, ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu triển khai các qui trình, chính sách mới. 100% các loại hồ sơ khai thuế, hoàn thuế và nộp thuế qua mạng Internet. 

Ngành thuế Nghệ An trong năm phấn đấu không biết mệt mỏi, có nhiều cá nhân, tập thể tiêu biểu. Kết thúc năm có 78 tập thể, 953 cá nhân được công nhận lao động tiên tiến, 141 người được công nhận chiến sĩ thi đua cơ sở, 2 người được công nhận chiến sĩ thi đua ngành, 13 tập thể lao động xuất sắc, Cục tặng Giấy khen cho 25 tập thể, 255 cá nhân, Bộ Tài chính tặng Bằng khen cho 8 tập thể và 31 cá nhân, 1 tập thể nhận cờ thi đua UBND tỉnh, 1 cá nhân được đề nghị tặng Bằng khen Thủ tướng Chính phủ, 1 tập thể được đề nghị tặng Huân chương Độc lập hạng Ba, 1 cá nhân được đề nghị tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, 2 cá nhân đề nghị tặng Huân chương Lao động hạng Nhì, 1 tập thể đề nghị tặng Huân chương Lao động hạng Ba. 

Bước sang năm 2021 mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng Cục thuế Nghệ An quyết tâm hoàn thành thu ngân sách đã được Bộ Tài chính giao là 11.912 tỷ đồng. 

Nguồn Tin