Đẩy nhanh tiến độ đầu tư công để tạo sinh kế cho người dân

2 years ago 277

Báo cáo của Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh tại Hội nghị trực tuyến về công tác giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công và một số nhiệm vụ, giải pháp những tháng cuối năm 2021 của tỉnh Lai Châu ngày 18/8 cho biết, trong 8 tháng đầu năm 2021, nhìn chung các chủ đầu tư đã tích cực bám sát chỉ đạo của UBND tỉnh, tổ chức thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021, đến thời điểm 17/8/2021 có một số chủ đầu tư giải ngân kế hoạch vốn đạt tỷ lệ khá như: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh (đạt 68,2%); Huyện Tam Đường (77,3%); Huyện Phong Thổ (72,8%), Huyện Mường Tè (60,18%), Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và Công nghiệp (60%), Huyện Nậm Nhùn (57,2%), Huyện Than uyên (56,3%); …

Tuy nhiên bên cạnh đó một số chủ đầu tư được giao kế hoạch vốn lớn nhưng tỷ lệ giải ngân còn tương đối thấp như: Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông (45,9%); Huyện Tân Uyên (49,8%), Huyện Sìn Hồ (49,5%)…

Ghi nhận nỗ lực đồng thời chia sẻ khó khăn với chủ đầu tư, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Dũng nhấn mạnh: Trong bối cảnh “Khó khăn chồng chất khó khăn” đó, ngoài việc cố gắng tạo ra tăng trưởng, tạo việc làm, thì việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công sẽ góp phần đưa dòng vốn này vào trong lưu thông, nhiều công trình được hoàn thành và phát huy hiệu quả, qua đó tạo sinh kế, công ăn, việc làm cho nhiều người; góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Chủ tịch UBDN tỉnh yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư và các địa phương xác định việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thực hiện cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 trong bối cảnh đại dịch COVID-19, lấy kết quả giải ngân dự án đầu tư công là một trong những căn cứ quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2021 của tổ chức, cá nhân, cũng như chủ đầu tư để làm cơ sở phân bổ vốn đầu tư năm sau.

Đồng thời, cập trung thực hiện công tác tổ chức bồi thường, giải phóng mặt bằng; kịp thời xử lý các vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án đảm bảo tiến độ thực hiện các dự án. Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo sát, phân bổ nguồn lực hoặc điều động nhân lực có khả năng thực tiễn, chuyên môn sâu để hỗ trợ nâng cao hiệu quả công tác này tại các địa phương…

Read Entire Article