Đề xuất tăng 11% lương hưu, trợ cấp từ 2022

2 years ago 83

Cơ quan này vừa trình Chính phủ dự thảo Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng. Lý giải mức đề xuất giảm 4% so với hồi tháng 7, Bộ cho biết lần gần nhất Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp là 1/7/2019 và chưa thực hiện thêm do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Giai đoạn 2019 - 2021, chỉ số giá tiêu dùng bình quân tăng 10,35%, trong khi tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5,5 % Theo đó, tỷ lệ điều chỉnh khoảng 15% mới hợp lý. Song Chính phủ cần ưu tiên nguồn lực tài chính chống dịch, nên Bộ Lao động Thương binh Xã hội đề xuất tăng 11%.

Người cao tuổi tập thể dục ven Hồ Tây (Hà Nội), những ngày chưa xuất hiện Covid-19, tháng 10/2018. Ảnh: Đình Tùng

Người cao tuổi tập thể dục ven Hồ Tây (Hà Nội), những ngày chưa xuất hiện Covid-19, tháng 10/2018. Ảnh: Đình Tùng

Nếu phương án được chấp thuận, khoảng 868.000 người thụ hưởng, kinh phí nhà nước chi trả 4.625 tỷ đồng; nguồn Quỹ Bảo hiểm xã hội sẽ chi trả cho khoảng 2,13 triệu người với kinh phí 14.700 tỷ đồng trong năm 2022.

Người hưởng lương hưu, trợ cấp trước ngày 1/1/1995 có mức thấp cũng sẽ được điều chỉnh bù thêm để đạt 2,5 triệu đồng một tháng.

Người hưởng thấp hơn 2,3 triệu đồng thì tăng thêm 200.000 đồng mỗi tháng; nếu mức hưởng dao động từ 2,3 đến dưới 2,5 triệu đồng thì điều chỉnh sao cho đủ 2,5 triệu đồng. Dự kiến khoảng 318.000 người thuộc 8 nhóm được tăng lương hưu, trợ cấp với kinh phí điều chỉnh khoảng 573 tỷ đồng.

Lãnh đạo Bộ Lao động Thương binh Xã hội cho biết khi lấy ý kiến, một số bộ ngành đề nghị cân nhắc thời điểm, có thể điều chỉnh từ 1/7/2022 để cùng lúc với tăng lương cơ sở và lương tối thiểu vùng; hạn chế chênh lệch mức hưởng giữa người nghỉ hưu trước và sau thời điểm trên. Bộ tiếp thu, song vẫn lựa chọn tăng từ 1/1/2022, bởi hiện nay chưa thống nhất phương án có tăng lương cơ sở, lương tối thiểu vùng hay không. Khi các bộ liên quan như Tài chính, Nội vụ có phương án cụ thể, Bộ sẽ tính toán để điều chỉnh mức lương hưu phù hợp.

Hoàng Phương

Hai phương án tăng lương hưu và trợ cấp xã hội
Read Entire Article