Dược Hậu Giang thực hiện phương án '3 tại chỗ' phòng chống dịch

1 year ago 76

Dược Hậu Giang thực hiện phương án 3 tại chỗ phòng chống dịch - Ảnh 1.

Các quy định về phòng dịch ngày càng nghiêm ngặt của TP. Cần Thơ và tỉnh Hậu Giang, Ban Tổng Giám đốc và Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Dược Hậu Giang thống nhất thực hiện phương án 3 tại chỗ "vừa cách ly, vừa sản xuất" với thông điệp "21 ngày vì sự an toàn và phát triển của Dược Hậu Giang".

Với quyết tâm đảm bảo sản xuất kinh doanh, giữ vững chuỗi cung ứng, phân phối các sản phẩm dược tới người tiêu dùng trong thời điểm dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe và thu nhập cho người lao động, Dược Hậu Giang đã chinh phục mọi khó khăn của thực hiện 3 tại chỗ để tiếp tục ghi dấu ấn của một doanh nghiệp hướng tới khát vọng nâng tầm giá trị - kết nối tương lai.

Dược Hậu Giang thực hiện phương án 3 tại chỗ phòng chống dịch - Ảnh 2.

Dược Hậu Giang thực hiện phương án 3 tại chỗ phòng chống dịch - Ảnh 3.

Dược Hậu Giang thực hiện phương án 3 tại chỗ phòng chống dịch - Ảnh 4.

Dược Hậu Giang thực hiện phương án 3 tại chỗ phòng chống dịch - Ảnh 5.

Dược Hậu Giang thực hiện phương án 3 tại chỗ phòng chống dịch - Ảnh 6.

Dược Hậu Giang thực hiện phương án 3 tại chỗ phòng chống dịch - Ảnh 7.

Dược Hậu Giang thực hiện phương án 3 tại chỗ phòng chống dịch - Ảnh 8.

Dược Hậu Giang thực hiện phương án 3 tại chỗ phòng chống dịch - Ảnh 9.

Dược Hậu Giang thực hiện phương án 3 tại chỗ phòng chống dịch - Ảnh 10.

Dược Hậu Giang thực hiện phương án 3 tại chỗ phòng chống dịch - Ảnh 11.

Read Entire Article