FiinRatings công bố xếp hạng tín nhiệm của Bamboo Capital với triển vọng tích cực

2 years ago 310

FiinRatings đánh giá triển vọng tích cực đối với BCG phản ánh tiềm năng tăng trưởng trong trung và dài hạn của một doanh nghiệp mới gia nhập lĩnh vực năng lượng tái tạo và bất động sản. Triển vọng tích cực cũng thể hiện kỳ vọng của FiinRatings rằng tính linh hoạt tài chính của BCG sẽ được cải thiện khi các dự án năng lượng tái tạo và các dự án bất động sản bắt đầu mang lại dòng tiền ổn định từ năm 2021 cũng như các kế hoạch tăng vốn chủ sở hữu của BCG.

Mặc dù vậy, kết quả xếp hạng tín nhiệm cũng đã phản ánh các điều kiện kinh doanh diễn biến theo chiều hướng không có lợi do tác động của đại dịch Covid-19 đến các mảng kinh doanh chính trong 12-18 tháng tới cũng như những thay đổi liên quan đến khung chính sách đối với mảng năng lượng tái tạo mà BCG có thể bị ảnh hưởng.

Đánh giá hồ sơ rủi ro về kinh doanh của BCG về trung và dài hạn là tương đối ổn định do tính đa dạng và khả năng luân chuyển hiệu quả các khoản đầu tư trong danh mục của BCG. Đối với lĩnh vực bất động sản, tác động đến các dự án bất động sản nhà ở sẽ không lớn do BCG nhắm đến phân khúc khách hàng trung và cao cấp, một số dự án hiện đã được bàn giao cho khách hàng và dự kiến sẽ ghi nhận doanh thu còn lại của các dự án này trong giai đoạn 2021 - 2023.

Đối với lĩnh vực năng lượng tái tạo, các dự án năng lượng mặt trời đã đi vào hoạt động từ năm 2019 và đầu năm 2021 được dự báo sẽ đóng góp khoảng 20% đến 30% vào doanh thu và lợi nhuận trước khấu hao, lãi vay và thuế của BCG trong giai đoạn 2021 - 2022. Doanh thu năm 2021 của BCG được dự báo sẽ tăng trưởng mạnh ở mức 231,7% với kỳ vọng doanh thu từ mảng năng lượng tái tạo dự kiến khoảng 1.200 tỷ đồng và doanh thu bất động sản dự kiến đạt khoảng 3.000 tỷ đồng. Từ năm 2022 trở đi, khi khung pháp lý về cơ chế giá năng lượng tái tạo và cơ chế đầu tư được kỳ vọng sẽ trở lên rõ ràng, FiinRatings tin rằng BCG sẽ tiếp tục và đẩy nhanh các hoạt động đầu tư vào các dự án năng lượng tái tạo và duy trì như một mảng kinh doanh cốt lõi của BCG.

FiinRatings công bố xếp hạng tín nhiệm của Bamboo Capital với triển vọng tích cực - Ảnh 1.

Doanh thu từ mảng năng lượng tái tạo của BCG trong năm 2021 dự kiến đạt khoảng 1.200 tỷ đồng.

Đây là Kết quả Xếp hạng tín nhiệm dài hạn về BCG với vai trò là nhà phát hành. FiinRatings chưa thực hiện xếp hạng công cụ nợ sẽ có thể phát hành như trái phiếu doanh nghiệp. Thang điểm xếp hạng tín nhiệm của FiinRatings được xây dựng và áp dụng cho các doanh nghiệp tại Việt Nam và không có giá trị hoặc ý nghĩa tương đương với thang điểm xếp hạng của bất kỳ tổ chức xếp hạng tín nhiệm nào khác.

Kết quả xếp hạng này được FiinRatings thực hiện theo phương pháp luận và các tiêu chí đánh giá được FiinRatings xây dựng và phát triển để áp dụng cho Việt Nam. Do đó, khung xếp hạng của FiinRatings có thể khác với khung xếp hạng của các đơn vị xếp hạng quốc tế đã công bố cho các doanh nghiệp Việt Nam. Phương pháp xếp hạng và tiêu chí được FiinRatings xây dựng với sự hỗ trợ của các chuyên gia quốc tế, được hỗ trợ kỹ thuật từ S&P Global và Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB), dành cho điều kiện và môi trường kinh doanh của Việt Nam theo đăng ký với Bộ Tài chính.

Kết quả xếp hạng của FiinRatings đang từng bước hỗ trợ các nhà đầu tư và công chúng có được những thông tin được chuẩn hóa và điểm tín dụng được xếp hạng của các nhà

Bamboo Capital (BCG) là tập đoàn đa ngành với hơn 30 công ty thành viên là liên kết, hoạt động trên 4 lĩnh vực chính 4 mảng hoạt động chính bao gồm: Sản xuất & Nông nghiệp; Phát triển hạ tầng & Bất động sản; Xây dựng & Thương mại; Năng lượng tái tạo. Hiện tại, BCG đang tập trung vào ba mảng kinh doanh lớn là bất động sản (BCG Land), năng lượng tái tạo (BCG Energy) và xây dựng (Tracodi).

Kết quả kinh doanh quý II/2021 cho thấy BCG tăng trưởng vượt bậc với doanh thu 814 tỷ đồng, tăng 56% so với cùng kỳ. Khấu trừ giá vốn, Công ty lãi gộp hơn 302,5 tỷ đồng, cao gấp 4 lần so với con số thu về trong quý II/2020. Luỹ kế 6 tháng đầu năm, BCG đạt 1.449 tỷ doanh thu, tăng 60% và hơn 478 tỷ lợi nhuận sau thuế, tăng cao gấp 18 lần cùng kỳ năm 2020. Năm 2021, BCG đặt mục tiêu tham vọng với doanh thu thuần 5.375 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 806,4 tỷ đồng, tương ứng mức tăng trưởng lần lượt 190% về doanh thu và 203% về lợi nhuận.

Ánh Dương

Theo Nhịp sống kinh tế

Read Entire Article