Hà Nội nghiên cứu tuyến đường sắt đô thị số 6, đoạn Ngọc Hồi - Nội Bài

1 month ago 39

UBND TP Hà Nội vừa có văn bản giao các sở, ngành liên quan và Ban Quản lý Dự án Đường sắt đô thị Hà Nội (MRB) triển khai nghiên cứu dự án tuyến đường sắt đô thị số 6, đoạn Nội Bài - Ngọc Hồi.

Dự án này sử dụng vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Australia thông qua Ngân hàng Thế giới (WB).

Trong đó, UBND thành phố giao Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội là đơn vị đầu mối để tiếp nhận tài trợ không hoàn lại của Chính phủ Australia tài trợ thông qua WB để nghiên cứu về Tuyến đường sắt đô thị số 6, đoạn Nội Bài - Ngọc Hồi. 

Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội có trách nhiệm làm việc với các chuyên gia của WB xác định lại nội dung của dự án Hỗ trợ kỹ thuật để lựa chọn các công việc phù hợp bảo đảm hiệu quả, tuân thủ các quy định của Việt Nam và kết quả nghiên cứu có thể được sử dụng lâu dài.

Nội dung nghiên cứu cần đề xuất các hình thức đầu tư xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 6, đoạn Nội Bài - Ngọc Hồi để huy động được các nguồn vốn tham gia đầu tư.

Trong đó, nghiên cứu áp dụng mô hình TOD (phát triển định hướng giao thông) nhằm khai thác các không gian ngầm tại các ga đường sắt đô thị, các khu đất lân cận của tuyến đường (đặc biệt là điểm đầu và điểm cuối) để có thể thu hồi một phần vốn đầu tư cho các dự án đường sắt đô thị, nâng cao hiệu quả đầu tư và giảm áp lực cho ngân sách nhà nước.

Ngoài ra, Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội cũng được giao nhiệm vụ phối hợp với nhà tài trợ lập Văn kiện dự án Hỗ trợ kỹ thuật sử dụng vốn ODA không hoàn lại để trình cấp thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định của Luật Đầu tư công, quy định về quản lý sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài và quy định của nhà tài trợ.

Các Sở Tài chính, Ngoại vụ, Giao thông Vận tải và các đơn vị liên quan trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của mình có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ, hướng dẫn để Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội hoàn thành nhiệm vụ theo đúng quy định.

Read Entire Article