Hàng hoá qua cảng biển Việt Nam tiếp tục tăng trưởng ấn tượng

1 year ago 88

Ông Hoàng Hồng Giang - Phó Cục trưởng Cục Hàng Hải Việt Nam (HHVN) vừa ký văn bản báo cáo số liệu thống kê tháng 8 năm 2021 gửi Bộ Giao thông vận tải về hình hình hàng hoá qua cảng biển Việt Nam.

Theo đó, Cục HHVN cho biết, khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển tháng 7/2021 đạt 61.272.000 tấn (không bao gồm hàng quá cảnh không xếp dỡ) tăng 4% so với cùng kỳ năm 2020. Cụ thể, hàng xuất khẩu đạt 14.963.000 tấn, tăng 04%; hàng nhập khẩu đạt 19.454.000 tấn, giảm 3%; hàng nội địa đạt 26.764.000 tấn, tăng 4%; hàng quá cảnh bốc dỡ 90.000 tấn.

Trong đó, riêng khối lượng hàng hóa container thông qua cảng biển tháng 7 năm 2021 là 2.226.000 Teus, tăng 12% so với năm 2020.

Tính chung cả 7 tháng đầu năm nay, khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển tăng 6% so với cùng kỳ năm 2020.

Các khu vực cảng biển có khối lượng hàng hóa thông qua tăng cao như khu vực Thái Bình 64% (từ 1.091.300 tấn tăng lên 1.789.200 tấn); khu vực Đồng Tháp 52% (từ 396.059 tấn tăng lên 601.823 tấn); khu vực Quảng Ngãi 36%; khu vực Thừa Thiên Huế 34,8%.

Đặc biệt, một số khu vực cảng biển có lượng hàng thông qua lớn nhất nước và thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 của Chính phủ nhưng vẫn giữ mức tăng trưởng như khu vực TP Hồ Chí Minh tăng 8,72% (8.296.000 tấn); Khu vực Vũng Tàu tăng 9% so với cùng kỳ.

Bên cạnh những khu vực có mức tăng trưởng cao vẫn có khu vực cảng biển có khối lượng hàng hóa thông qua giảm như khu vực cảng biển Mỹ Tho giảm 45% (từ 1.191.625 xuống còn 654.659 tấn); Khu vực Cần Thơ giảm 4%; Khu vực Quảng Ninh giảm 16% (9.911.620 tấn).

Khối lượng hàng hóa thông qua cảng một số khu vực lớn như: TP Hồ Chí Minh đạt 103,397 triệu tấn, Vũng Tàu đạt 69,364 triệu tấn, Hải Phòng đạt 54,584 triệu tấn, Quảng Ninh đạt 53,98 triệu tấn.

Về khối lượng hàng hóa container, 7 tháng năm 2021 tăng 23% so cùng kỳ năm 2020. “Đó là mức tăng trưởng tương đối cao so với vài năm gần đây”, Cục HHVN nhận xét và cho biết, khu vực có khối lượng hàng container thông qua tăng cao là Khu vực Quảng Nam tăng 115,52% (từ 51,217 Teus tăng lên 110,382 Teus); Mỹ Tho tăng 41% (8.566 Teus tăng lên 12.059 Teus).

Các khu vực cảng biển khác có hàng container thông qua lớn nhất cả nước cũng tăng mạnh, như Khu vực Vũng Tàu tăng 37% (1.460.821 Teus); Khu vực TP Hồ Chí Minh tăng 15,75%; Khu vực Hải Phòng tăng 17.44%.

Một số khu vực có khối lượng hàng container thông qua cảng biển giảm mạnh là khu vực Quảng Ninh giảm 98%(39.482 Teus); Thanh Hóa giảm 54%; Đà Nẵng giảm 38%, Cần Thơ giảm 23%.

Theo Cục HHVN, Nếu tính cả 8 tháng đầu năm nay, ước tổng khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển là 480.410.000 tấn, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, hàng xuất khẩu đạt 120.064.000 tấn, tăng 5%; hàng nhập khẩu đạt 150.925.000 tấn, tăng 0.2%; hàng nội địa đạt 208.159.000 tấn, tăng 7%; hàng quá cảnh bốc dỡ đạt 1.262.000 tấn.

Tính riêng hàng container, ước khối lượng hàng container thông qua cảng biển 8 tháng năm 2021 là 16.797.000 TEUs, tăng 18% so với năm 2020.

Read Entire Article