HĐND TP HCM bầu tân Chủ tịch UBND

1 year ago 31

Đây là một trong những nội dung quan trọng tại kỳ họp thứ 2, HĐND thành phố khóa X khai mạc sáng 24/8. Tại phiên khai mạc, các đại biểu đã dành một phút để tưởng niệm các bệnh nhân đã mất vì Covid-19 tại TP HCM và trong cả nước.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong đọc chương trình hành động trước HĐND thành phố, sáng 24/6. Ảnh: Long Hồ

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong đọc chương trình hành động trước HĐND thành phố, sáng 24/6. Ảnh: Long Hồ

Trước đó, hôm 20/8 Bộ Chính trị đã có quyết định cho ông Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP HCM thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025, Chủ tịch UBND TP HCM nhiệm kỳ 2021-2026; điều động, phân công giữ chức Phó ban Kinh tế Trung ương.

Cũng tại kỳ họp này, HĐND thành phố sẽ nghe, thảo luận và thông qua một số tờ trình của UBND thành phố như: quy định mức chi xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương; huy động vốn để đầu tư chương trình cho vay hỗ trợ chính sách phát triển ngân sách TP HCM, chương trình 2 theo phương án vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ và ban hành nghị quyết quy định mức chi trả thù lao cho người đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu, thẩm định nội dung báo chí, lưu chiểu trên địa bàn.

Ngoài ra, Thường trực HĐND TP HCM cũng trình kỳ họp các nội dung về chương trình làm việc, chương trình hoạt động giám sát toàn khóa và chương trình giám sát năm 2022 của HĐND thành phố khóa X; Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố cũng sẽ báo cáo kết quả năm học 2020-2021 và công tác chuẩn bị cho năm học 2021-2022.

Hữu Công

Read Entire Article