Hộ chiếu Liên Xô vẫn có giá trị pháp lý ở Nga hiện nay

1 year ago 207

Tính đến năm 2020, hơn 350.000 người ở Nga vẫn sở hữu một tấm hộ chiếu Liên Xô và dùng đó làm giấy tờ tùy thân chính. Những người này từ chối thay đổi quốc tịch Liên Xô và về mặt chính thức, họ vẫn là công dân của một quốc gia hiện nay không tồn tại nữa. Nga vẫn công nhận các hộ chiếu này.

Vào năm 1997, chính phủ Nga ra một sắc lệnh tuyên bố rằng các hộ chiếu Liên Xô sẽ được thay thế bằng hộ chiếu mới, nhưng sắc lệnh này không nêu rõ thời điểm thay thế.

Năm 2002, việc phát các hộ chiếu Liên Xô mới đã ngừng lại. Tuy nhiên, vào năm 2003, Tòa án Tối cao Liên bang Nga quyết định rằng các hộ chiếu Liên Xô không có ngày hết hạn, nên đối với những ai còn sở hữu một tấm hộ chiếu Liên Xô thì hộ chiếu đó vẫn có hiệu lực trong phần còn lại của cuộc đời người sở hữu tấm hộ chiếu.

Liên bang Nga hiện là quốc gia duy nhất mà các tấm hộ chiếu Liên Xô còn giá trị. Các nước cộng hòa cũ khác thuộc Liên Xô đã vô hiệu hóa giá trị của các hộ chiếu Liên Xô./.

Read Entire Article