Hội nghị Cục trưởng Cục Tác chiến Quân đội các nước ASEAN lần thứ 11

1 năm trước 201

Thiếu tướng Nguyễn Đức Căn, Cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam, Trưởng đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Hà Nội.

Chú thích ảnh Đoàn Việt Nam tham dự AMOM-11. Ảnh: qdnd.vn

Tại Hội nghị, những người đứng đầu lực lượng tác chiến Quân đội các nước ASEAN trao đổi về tình hình an ninh thế giới, khu vực, đặc biệt là các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống tác động trực tiếp đến khu vực ASEAN; đánh giá kết quả, định hướng thúc đẩy hợp tác giữa Quân đội ASEAN nói chung và giữa lực lượng tác chiến Quân đội ASEAN nói riêng trong thời gian tới.

Trong khuôn khổ Hội nghị, các Trưởng đoàn tập trung thảo luận việc cập nhật Kế hoạch hoạt động hai năm của Quân đội các nước ASEAN (2021 - 2022) được thông qua năm 2020 khi Việt Nam làm Chủ tịch ASEAN.

Phát biểu tại Hội nghị, Trưởng đoàn Việt Nam chia sẻ về tình hình thế giới, khu vực, trong đó nhấn mạnh trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, các thách thức an ninh phi truyền thống vẫn là yếu tố bất ổn thường trực, đòi hỏi các nước cần đẩy mạnh hợp tác chia sẻ thông tin, kiểm soát biên giới và phối hợp hoạt động giữa các cơ quan tác chiến. Với vai trò là cơ quan lập kế hoạch cho các hoạt động quân sự, Cục Tác chiến Quân đội các nước ASEAN cần ưu tiên duy trì vai trò trung tâm trong xây dựng lòng tin giữa Quân đội các nước ASEAN; tăng cường hợp tác thực chất, hiệu quả thông qua các hoạt động chung của Quân đội các nước ASEAN. Việt Nam ủng hộ dự thảo cập nhật Kế hoạch hoạt động 2 năm của Quân đội các nước ASEAN để Hội nghị Tư lệnh lực lượng Quốc phòng các nước ASEAN lần thứ 18 (ACDFM-18) thông qua.

Kết thúc Hội nghị đã diễn ra Lễ bàn giao chức Chủ tịch AMOM - 12 cho Campuchia, nước Chủ tịch ASEAN vào năm 2022.

Nguồn Tin