Khánh Hòa chi 60 tỷ đồng lập quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030

11 tháng trước 116

Tổng chi phí cho việc lập quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 là 59,6 tỷ đồng. Các chi phí bao gồm đánh giá báo cáo môi trường chiến lược, lựa chọn tổ chức tư vấn, tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tham vấn,…

Ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ký quyết định phê duyệt dự toán chi phí lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, tổng chi phí cho việc lập quy hoạch là 59,6 tỷ đồng từ nguồn ngân sách địa phương.

quy hoạch nha trang

Khánh Hòa tiến tới việc lập quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030. (Ảnh: Khải An).

Các chi phí bao gồm chi phí đánh giá báo cáo môi trường chiến lược, lựa chọn tổ chức tư vấn, tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tham vấn,…

Theo tìm hiểu, quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và điều chỉnh quy hoạch chung TP Nha Trang đến năm 2040 nhằm đáp ứng yêu cầu thực tế phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng tốc độ đô thị hóa và tốc độ gia tăng số lượng phương tiện giao thông ngày càng tăng cao.

Trong quá trình lập quy hoạch, Khánh Hòa sẽ nghiên cứu đề xuất xây dựng phương án kết nối giao thông đường bộ, đường sắt đô thị với các trục đường giao thông Bắc - Nam, Đông - Tây.

Bên cạnh đó, sẽ định hướng di dời ga Nha Trang khỏi trung tâm thành phố để đảm bảo phát triển bền vững lâu dài; định hướng lộ trình cho việc xây dựng hệ thống vận tải công cộng gắn kết chặt chẽ với các chỉ tiêu phát triển hệ thống giao thông tĩnh, giao thông thông minh.

Trước đó, tháng 8/2020, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Thủ tướng yêu cầu, quy hoạch định hướng phát triển, sắp xếp không gian và phân bổ nguồn lực cho các hoạt động kinh tế - xã hội phải đồng bộ với quy hoạch cấp quốc gia, cấp vùng, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững cả 3 trụ cột kinh tế - xã hội - môi trường.

Khải An

Link bài gốc

https://kinhtetieudung.phapluatxahoi.vn/khanh-hoa-chi-60-ty-dong-lap-quy-hoach-thoi-ky-2021-2030-20210222202540409.htm

Nguồn Tin