Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước

1 year ago 164

(Chinhphu.vn) - Ngày 27/11, tại Hà Nội, Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết đợt thi đua học tập và làm theo lời Bác, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 và tuyên dương Bí thư Chi bộ tiêu biểu giai đạn 2017-2020.

Tuyên dương Bí thư chi bộ tiêu biểu của Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương. Ảnh: VGP/Đỗ Hương

Dự Hội nghị có Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Bí thư Đảng uỷ khối Doanh nghiệp Trung ương Y Thanh Hà Niê Kđăm. Cùng tham dự có 25 tập thể, 54 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua học tập và làm theo lời Bác, 75 bí thư chi bộ tiêu biểu trong Đảng bộ Khối.

Theo Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương, đợt thi đua học tập và làm theo lời Bác đã tạo không khí thi đua sôi nổi trong cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn Đảng bộ Khối. Các đảng uỷ trực thuộc đẩy mạnh phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hạ giá thành, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm, góp phần hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách, đảm bảo thu nhập cho người lao động.

Phát biểu tại Hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng nhiệt liệt chúc mừng các cá nhân, tập thể tiêu biểu trong học tập và làm theo lời Bác và 75 bí thư chi bộ tiêu biểu giai đoạn 2017-2020 được tuyên dương tại Hội nghị.

Đồng chí Võ Văn Thưởng mong muốn, từ những điển hình tiêu biểu sẽ nhân rộng các gương điển hình người tốt, việc tốt, khơi dậy niềm tin và khát vọng phát triển đất nước, góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tại Hội nghị này, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đã nêu một số nhiệm vụ Đảng uỷ khối DNTƯ cần chú ý thời gian tới.

Trong đó, Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp uỷ, tổ chức Đảng tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Cấp uỷ các cấp phải xây dựng kế hoạch, nội dung mang tính cụ thể, thiết thực, gắn với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị. Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện tự chuyển biến, tự chuyển hoá trong nội bộ. Kiên quyết đấu tranh với các phần tử cơ hội, lợi ích nhóm, tiêu cực trong cơ quan đơn vị.

Cùng với đó, cần tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng, giáo dục chính trị. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quán triệt triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đảng theo hướng ngày càng thiết thực, hiệu quả góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Một nhiệm vụ khác được đồng chí Võ Văn Thưởng nêu ra đó là cần tiếp tục kiện toàn mô hình tổ chức Đảng, gắn với quá trình cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước. Đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp uỷ Đảng, chất lượng sinh hoạt chi bộ. Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Đồng thời, cần thường xuyên quan tâm, chăm lo, kiện toàn tổ chức, đặc biệt coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực, phẩm chất, đạo đức cho đội ngũ bí thư chi bộ và cấp uỷ viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Làm tốt công tác quy hoạch, phát hiện, tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ cấp uỷ. Có cơ chế chính sách động viên khen thưởng, tôn vinh kịp thời các bí thư chi bộ giỏi, các gương điển hình, người tốt, việc tốt.

Đỗ Hương

Read Entire Article