Người đứng đầu khẳng định trách nhiệm đưa Nghị quyết ĐH XIII vào cuộc sống

1 year ago 153

(Chinhphu.vn) – Lãnh đạo nhiều địa phương khẳng định sẽ tiến hành xây dựng các chương trình hành động để tổ chức triển khai thực hiện, sớm đưa Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII đi vào cuộc sống.

Trong những ngày qua, được trực tiếp tham gia Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, theo dõi phiên bế mạc, kết quả của Đại hội, đặc biệt là chứng kiến Nghị quyết Đại hội được thông qua với tỉ lệ đồng thuận cao, ông Hồ Văn Niên – Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, chia sẻ: “Đây là một Đại hội rất thành công. Ngay sau khi kết thúc Đại hội, chúng tôi sẽ tiến hành xây dựng các chương trình hành động để tổ chức triển khai thực hiện, sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đi vào cuộc sống, cùng với nhân dân cả nước, đưa nước ta phát triển theo đúng định hướng mà Nghị quyết đã xác định”.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng. Ảnh: VGP/Nhật Nam

Sau mỗi kỳ Đại hội, bài học sâu sắc mà Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh rút ra là cần phải xây dựng, ban hành chương trình, kế hoạch cụ thể để sớm đưa Nghị quyết Đại hội đi vào thực tiễn. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng cho biết, với trách nhiệm là người đứng đầu, sau Đại hội XIII, ông sẽ đề xuất và cùng với tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung triển khai một số nội dung trọng tâm trước mắt. Cụ thể, thứ nhất, tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện nghiêm túc, bài bản, hiệu quả Nghị quyết, tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về những nội dung của Nghị quyết. Gắn chặt triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp.

Thứ hai, tập trung chỉ đạo xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, đồng thời chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng bổ sung những nội dung mới trong Nghị quyết Đại hội XIII vào chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương.

Thứ ba, tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho cơ sở, doanh nghiệp, để thu hút đầu tư, phát triển sản xuất. Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Chỉ đạo đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; khơi dậy, phát huy giá trị văn hóa, ý chí khát vọng của người Hà Tĩnh, chung sức, đồng lòng, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu thực hiện thành công mục tiêu sớm xây dựng Hà Tĩnh trở thành tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới và trở thành tỉnh khá của cả nước, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Thứ tư, chủ động theo dõi, nắm chắc, dự báo tình hình tư tưởng, dư luận của cán bộ, đảng viên và nhân dân; tập trung xử lý bức xúc nảy sinh từ cơ sở, các tình huống liên quan đến an ninh trật tự. Nêu cao tinh thần cảnh giác, kiên quyết đấu tranh chống lại các đối tượng phản động, cực đoan lợi dụng chống phá Đảng, Nhà nước, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn”,

Theo ông Trịnh Việt Hùng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên: “Đường hướng xây dựng đất nước thời gian tới rất rõ ràng và điều này đã được thể hiện trong Nghị quyết của Đại hội XIII. Những đột phá chiến lược của nhiệm kỳ lần này có bổ sung các yếu tố rất mới. Thứ nhất là tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN; hoàn thiện hệ thống pháp luật, để từ Nghị quyết của Đảng sớm đi vào cuộc sống của nhân dân. Thứ hai là xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, điều này đặc biệt nhấn mạnh đến yếu tố con người, khoa học kỹ thuật, công nghệ để phát triển đất nước. Thứ ba là tiếp tục hoàn thiện kết cấu hạ tầng số, chuyển đổi số, xây dựng kinh tế số và xã hội số”.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên cho biết, ngay sau khi kết thúc Đại hội, Thái Nguyên sẽ tiến hành triển khai thực hiện sớm Nghị quyết Đại hội XIII tới toàn thể cán bộ, đảng viên. Đồng thời, trên cơ sở đó, tiếp tục điều chỉnh, hoàn chỉnh, tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Đảng bộ tỉnh, mang tinh thần, ý chí quyết tâm của Đại hội lan tỏa đến các tầng lớp nhân dân, và các chương trình hành động, kế hoạch cụ thể. Đặc biệt, điểm nhấn của Nghị quyết Đại hội lần này là tất cả vì lợi ích của nhân dân, phục vụ nhân dân, đưa nhân dân trở thành trung tâm của Nghị quyết.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành. Ảnh: VGP/Nhật Nam

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành cũng cho biết, Vĩnh Phúc đã xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá để góp phần tích cực thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Trong đó, Vĩnh Phúc xác định các khâu đột phá là: Tập trung xây dựng cơ chế chính sách đặc thù để thu hút, giải phóng các nguồn lực cho phát triển kinh tế-xã hội, trong đó ưu tiên thu hút phát triển cụm ngành công nghiệp điện tử công nghệ cao. Đẩy mạnh đô thị hóa cùng với xây dựng nông thôn mới nâng cao, trọng tâm là xây dựng đô thị của Vĩnh Phúc theo hướng xanh-sạch-đẹp-văn minh, hướng đến phát triển bền vững, hiện đại, có bản sắc và đồng bộ. Nâng cao rõ nét chất lượng cuộc sống của người dân, chuyển thành quả phát triển kinh tế vào đời sống người dân và xã hội.

Cuối cùng, Vĩnh Phúc quyết tâm đột phá trong công tác cán bộ và tổ chức bộ máy, trước hết là đổi mới trong công tác đánh giá cán bộ bằng sản phẩm. “Đề bạt, sử dụng người có đức, có tài, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; kiên quyết điều chuyển, thay thế kịp thời những cán bộ yếu kém, năng lực hạn chế, uy tín thấp”, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành cho hay.

Nhật Nam

Read Entire Article