Nguyễn Anh Đệ - Chỉ huy 'Đội vũ trang trinh sát miền Tây'

6 tháng trước 58
Đứng trong hàng ngũ đoàn quân Tây Tiến, ông Nguyễn Anh Đệ đã vượt hơn 300 cây số đường rừng núi để sang Sầm Nưa (Lào) chỉ huy đánh chặn thực dân Pháp quay trở lại.
Nguồn Tin