Nỗ lực xây dựng các đề án kinh tế có chất lượng, mang tầm chiến lược

1 year ago 157

(Chinhphu.vn) - Ngày 5/1, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương chủ trì hội nghị Tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Ban Kinh tế Trung ương. 

Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương. Ảnh:VGP/HT.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh, nhìn lại năm 2020 và 5 năm vừa qua, tình hình thế giới và trong nước bên cạnh những thuận lợi là cơ bản cũng nảy sinh nhiều vấn đề mới; khó khăn, thách thức chưa từng có, đặc biệt là tác động của đại dịch COVID-19, thiên tai, biến đổi khí hậu rất cực đoan. Trong bối cảnh đó, dưới sự lãnh đạo của Trung ương, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị và Ban Bí thư, Ban Kinh tế Trung ương đã nỗ lực hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho năm 2020 và cả nhiệm kỳ khóa XII, đóng góp rất tích cực vào thành tựu chung của cả đất nước.

Trong 5 năm qua (2016-2020), hoạt động của Ban Kinh tế Trung ương đã được tiến hành toàn diện trên tất cả các chức năng và nhiệm vụ được giao. Ban đã chủ trì nghiên cứu, tham mưu ban hành 15 nghị quyết, kết luận của Đảng trong lĩnh vực kinh tế - xã hội, trong đó bao gồm 3 nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, 9 nghị quyết và 3 kết luận của Bộ Chính trị; thực hiện tốt công tác thẩm định, tham gia góp ý kiến đối với hàng trăm đề án, báo cáo, văn bản quan trọng trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng về kinh tế- xã hội đã được quan tâm hơn và có nhiều đổi mới sáng tạo. Năm 2020 và giai đoạn 2016-2020, Ban đã chủ trì, phối hợp với cơ quan tổ chức thành công hàng chục diễn đàn, hội nghị, hội thảo lớn tầm quốc gia và quốc tế, không chỉ góp phần tuyên truyền, phổ biến, mà còn huy động trí tuệ trong và ngoài nước phục vụ xây dựng, hoàn thiện các chủ trương, đường lối, quyết sách lớn về kinh tế của Đảng.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh:VGP/HT.

Về phương hướng nhiệm vụ năm 2021 và những năm tiếp theo, đồng chí Nguyễn Văn Bình đề nghị toàn thể đơn vị cần tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu, tham mưu chiến lược về kinh tế- xã hội theo đó cần xây dựng chương trình nghiên cứu cụ thể cho từng năm và cả nhiệm kỳ khóa XIII, tập trung nguồn lực làm tốt các đề án, nghị quyết được Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII giao chủ trì, bảo đảm các đề án có chất lượng, mang tầm chiến lược. Tập trung làm tốt việc tổng kết các nghị quyết Trung ương về những vấn đề quan trọng đối với phát triển kinh tế- xã hội đất nước. Làm tốt hơn công tác theo dõi, kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng về kinh tế- xã hội. Cải thiện, nâng cao chất lượng hơn nữa công tác thẩm định các đề án, báo cáo trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư và công tác nghiên cứu và dự báo kinh tế vĩ mô. Đặc biệt coi trọng công tác cán bộ; chăm lo đào tạo, bồi dưỡng, khơi dậy nhiệt huyết, khát khao cống hiến, phấn đấu vươn lên của cán bộ, đảng viên.

Lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương nhận định, những con đường mới có thể khó đi hơn, những thách thức có thể ngày càng lớn hơn nhưng dưới sự lãnh đạo của Bộ Chính trị và Ban Bí thư; với hành trang truyền thống 70 năm tự hào gắn liền với những chặng đường vẻ vang của cách mạng Việt Nam, tập thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức Ban Kinh tế Trung ương tiếp tục kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng, giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất cách mạng, không ngừng nỗ lực rèn luyện vươn lên.

Các cán bộ cần đổi mới sáng tạo, nâng tầm trí tuệ, đột phá tư duy nhận thức theo kịp xu hướng phát triển của thời đại, kết hợp giữa lý luận sắc bén và thực tiễn để vừa khắc phục những khó khăn, thách thức vừa tận dụng cơ hội.

“Tập thể cán bộ, công chức, viên chức Ban Kinh tế Trung ương với tinh thần đoàn kết, thống nhất, phấn đấu với quyết tâm và nỗ lực cao hơn sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho năm 2021 và những năm tiếp theo, tiếp tục đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của Đảng và đất nước”, Trưởng ban Kinh tế Trung ương bày tỏ kỳ vọng.

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình đã trao Huân chương Lao động các hạng Nhì, Ba tặng 6 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác. Nhiều cá nhân, tập thể xuất sắc của Ban Kinh tế Trung ương được vinh dự trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và của Trưởng ban Kinh tế Trung ương.

Anh Minh

Read Entire Article