Quy định thi hành điều lệ Đảng bổ sung 'kiểm điểm trách nhiệm nêu gương'

2 years ago 133

Ngày 18/8, ông Mai Văn Chính, Phó trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương, có bài viết thông tin một số nội dung mới trong quy định thi hành điều lệ Đảng. Quy định này được Trung ương ban hành cuối tháng 7 vừa qua.

Trong số các nội dung mới có việc bổ sung cụm từ "kiểm điểm trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên". Theo đó, hàng năm, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, ban thường vụ cấp ủy từ cấp trên cơ sở và tương đương trở lên, cấp ủy cấp cơ sở, đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể, cấp ủy viên các cấp và đảng viên "phải tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân, kiểm điểm trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; có kế hoạch, biện pháp phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm".

Ông Chính cho hay việc bổ sung cụm từ trên nhằm đồng bộ với các quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương của đảng viên.

Trước đó vào năm 2018, Trung ương ban hành quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư và Uỷ viên Trung ương. Quy định gồm bốn điều. Trong đó, điều một nêu rõ cán bộ, đảng viên giữ chức vụ càng cao càng phải gương mẫu.

 Giang Huy

Ông Mai Văn Chính, Phó trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương. Ảnh: Giang Huy

Cũng theo quy định mới, để phù hợp với tình hình thực tế của các chi bộ đông đảng viên, tính chất đặc thù, địa bàn hoạt động rộng và điều kiện phòng, chống dịch bệnh..., Trung ương đã đồng ý chủ trương thí điểm sinh hoạt trực tuyến ở một số đảng bộ, chi bộ đặc thù hoặc trong hoàn cảnh đặc biệt.

Quy định mới nêu "việc thí điểm sinh hoạt trực tuyến ở một số đảng bộ, chi bộ đặc thù hoặc trong hoàn cảnh đặc biệt theo hướng dẫn của Ban Bí thư".

Đại hội XIII đồng ý không sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng hiện hành; giao Trung ương chỉ đạo nghiên cứu, tiếp thu để điều chỉnh thông qua các quy định, hướng dẫn của Trung ương; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo đảm thi hành nghiêm chỉnh, thống nhất Điều lệ trong toàn Đảng.

Trung ương xem xét Quy định về thi hành Điều lệ Đảng Trình Trung ương sửa đổi quy định về thi hành Điều lệ Đảng

Hoàng Thùy

Read Entire Article