Review Tông đơ điện Xiaomi Enchen Boost

1 year ago 148

@dual1 Mình đã từng dùng khá nhiều tông đơ do phải cắt liên tục, từ Andis, Walh (cùi, có dây), và chủ yếu là Philips, serie 7500. Và hiện nay dùng chính là Enchen Humingbird, dự phòng là Philips 7500.
Cái Enchen khá tốt, pin rất dài, lưỡi khá OK, sắc, cắt sát đầu. Lưỡi thép thường, nhưng ok. Philips là đồ hiệu, thiết kế chắc chính là hình mẫu của Xiaomi Boost, vì thiết kế 1 lược, chỉnh ngay thân máy. Hàng Philips thiết kế hơi xưa hơn tí, dùng cổng sạc riêng, pin cũng không dài lắm, nhưng lưỡi Titanium, không cần tra dầu, bén lifetime luôn. Nhưng hơi to hơn con Enchen kia.
Và giá của con Enchen khoảng 200 đến 250K, trong khi con Philips ít nhất hơn 1 Tr.
Nên mua con Enchen Humingbird là ổn.

Read Entire Article