Viết ở bản Sưng (*) - Thơ của Hoàng Đăng Khoa

11 tháng trước 76

Rồi sẽ nhớ rất sâu Chạp ấy
Người lạ cùng ta cua những cung đường
Lòng như núi lặng im trầm mặc
Nén chặt vào xao động rung ngân

Những nếp nhà trổ thông không hàng giậu
Bếp lửa đượm nồng ấm cả nhà bên
Ánh mắt nụ cười vén xua lam lũ
Ma lành rộng đường quy tổ hồi tiên
Người trải dó châm mực cho chữ
Dâng ngập ta nỗi nhớ quê xa
Đêm mộc thôn ta niệm xin Vĩnh Phước
Phúc lành mãi mãi đậu muôn nhà
Thổ cẩm dạy ta công phu nhẫn nại
Đá tảng dạy ta chắc đặc kiệm lời
Nương đồi dạy ta thảo thơm khoáng đạt
Lễ lập tịch dạy ta phải danh định tâm khai
Bản mùa này vẫn chưa phủ sóng
Ta tự phát sóng hồn mình
Thu về những sắc âm mới mẻ
Nắn bồi những móp lõm vênh cong.

(*) Bản Sưng: Bản của người Dao Tiền, thuộc xã Cao Sơn, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình.

Nguồn Tin