“Vốn, đầu tư” trong Thông điệp Xuân của người đứng đầu Truyền tải điện Quốc gia

1 year ago 132

“Vốn, đầu tư” trong Thông điệp Xuân của người đứng đầu Truyền tải điện Quốc gia Chủ tịch EVNNPT Nguyễn Tuấn Tùng: “Năm 2021, hoàn thành phê duyệt dự án đầu tư của ít nhất 160 dự án”.

Trong Thông điệp Xuân gửi người lao động, Chủ tịch HĐTV EVNNPT Nguyễn Tuấn Tùng mong muốn toàn thể ngành Truyền tải cần chung sức đồng lòng để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị, trong đó có nhiều mục tiêu, nhiệu vụ đã rõ ràng qua từng con số để thực hiện trong năm 2021.

Cụ thể, năm nay, EVNNPT sẽ khởi công 47 dự án; đóng điện 69 dự án theo kế hoạch EVN giao. “EVNNPT sẽ thực hiện quyết liệt các giai pháp để rút ngắn thời gian thực hiện giai đoạn chuẩn bị đầu tư… hoàn thành phê duyệt dự án đầu tư của ít nhất 160 dự án”, Chủ tịch Tùng nhấn mạnh.

Thực tế nói trên cho thấy, nhu cầu vốn phục vụ việc phát triển kết cấu hạ tầng năng lượng đang rất lớn, và EVNNPT đã, đang xúc tiến các thủ tục để đa dạng hóa nguồn vốn đầu tư vào hạ tầng lưới điện khi năm rồi, “Tổng” này tiếp tục được Fitch Ratings (một tổ chức xếp hạng tín nhiệm uy tín trên thế giới) đánh giá và công bố xếp hạng tín nhiệm ở mức BB - ngang bằng với công ty mẹ EVN và mức xếp hạng quốc gia của Việt Nam. Riêng xếp hạng tín nhiệm độc lập của EVNNPT được xác định là ở mức BB+.

“Tập trung thực hiện công tác thu xếp vốn, chủ động, tích cực triển khai các hình thức huy động vốn không có bảo lãnh của Chính phủ để đáp ứng nhu cầu đầu tư xây dựng trong năm 2021 và những năm tiếp theo. Tiếp tục duy trì và phát triển các chỉ số xếp hạng tín nhiệm của EVNNPT để tạo điều kiện thuận lợi trong công tác thu xếp vốn đầu tư xây dựng”, người đứng đầu Truyền tải điện Quốc nhấn mạnh trong Thông điệp đầu Xuân Tân Sửu.

Các đơn vị thuộc EVNNPT kiểm tra tiến độ đầu tư xây dựng Dự án đường dây 500kV mạch 3.

Lãnh đạo EVNNPT cũng thể hiện quyết tâm cao nhằm đảm bảo chất lượng, tiến độ các công trình trọng điểm, cấp bách của ngành Điện như Dự án đường dây 500kV mạch 3, các dự án giải tỏa công suất nguồn điện ở các nhà máy nhiệt điện BOT, năng lượng tái tạo và các dự án phục vụ nhập khẩu điện từ Lào…

Những công việc quan trọng, quyết định sự an toàn, hiệu quả trong lĩnh vực truyền tải điện như quản lý kỹ thuật, vận hành cũng được “láy” lại nhiều lần trong Thông điệp đầu năm của Chủ tịch EVNNPT, với mục tiêu hạn chế tối đa các sự cố trong trạm biến áp và không có sự cố do lỗi chủ quan; đồng thời giảm tổn thất điện năng.

“Ứng dụng mạnh mẽ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới, công nghệ thông tin trong các hoạt động của Tổng công ty, đặc biệt là công tác quản lý vận hành và đầu tư xây dựng. Thực hiện tốt chủ đề năm 2021 là “Chuyển đổi số trong EVNNPT…”, ông Nguyễn Tuấn Tùng khẳng định.

Năm 2019, EVNNPT được Fitch Ratings xếp hạng tín nhiệm phát hành nợ ngoại tệ dài hạn ở mức BB với “Viễn cảnh ổn định” và xếp hạng tín nhiệm đối với nợ không đảm bảo có ưu tiên trả trước (Senior Unsecured Debt) ở mức BB. Riêng mục xếp hạng độc lập của EVNNPT được Fitch đánh giá ở mức BB+.

Xếp hạng này không chỉ giúp EVNNPT hoạt động minh bạch hơn và hội nhập quốc tế sâu rộng hơn, mà còn tăng khả năng tiếp cận các nguồn vốn.

Read Entire Article