Phó chủ tịch TP Hội An bị cảnh cáo

2 years ago 137

Quyết định kỷ luật đối với ông Hùng được Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Nam công bố ngày 18/8. Ngoài ra, ông Nguyễn Đình Hùng, nguyên Phó phòng Tài nguyên và Môi trường TP Hội An, hiện giữ chứ Bí thư Đảng ủy phường Cẩm An, cũng bị cảnh cáo vì liên đới sai phạm.

 Sơn Thủy.

Ông Nguyễn Thế Hùng, Phó chủ tịch TP Hội An. Ảnh: Sơn Thủy

Theo cơ quan chức năng, trong thời gian giữ chức Thành ủy viên, Phó chủ tịch TP Hội An, ông Nguyễn Thế Hùng đã ký quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng hơn 730 m2 đất trồng cây lâu năm sang đất ở nông thôn trái quy định.

Ngoài ra, lúc giữ chức vụ Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Cẩm Thanh, ông Nguyễn Thế Hùng thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ xã Cẩm Thanh nhiệm kỳ 2010-2015. Ông không lãnh đạo UBND xã Cẩm Thanh triển khai các quyết định giải quyết khiếu nại của UBND TP Hội An và UBND tỉnh Quảng Nam.

Ông Nguyễn Đình Hùng, trong thời gian giữ chức Phó phòng Tài nguyên và Môi trường TP Hội An, ký tờ trình đề nghị UBND TP Hội An cho phép chuyển mục đích sử dụng hơn 730 m2 đất trồng cây lâu năm sang đất ở nông thôn trái quy định.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Nam đánh giá vi phạm của ông Nguyễn Thế Hùng và Nguyễn Đình Hùng gây hậu quả nghiêm trọng, làm thất thoát tài sản nhà nước. Vi phạm này tạo dư luận xấu trong một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm giảm uy tín của cá nhân, ảnh hưởng đến vai trò lãnh đạo, quản lý, điều hành của chính quyền địa phương về công tác quản lý đất đai.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Nam yêu cầu Ban Thường vụ Thành ủy Hội An chỉ đạo tổ chức, cá nhân có liên quan khắc phục, bồi thường thiệt hại.

Chủ tịch huyện bị cảnh cáo vì sai phạm đất đai Cựu phó chủ tịch huyện bị kỷ luật

Sơn Thủy

Read Entire Article